Ceník a objednání

Poskytovaná služba je hrazena klientem. Nejsem smluvně vázána se žádnou zdravotní pojišťovnou, nemusím tedy o svých klientech předkládat pojišťovně žádnou dokumentaci. Vzhledem k tomu mohu zaručit naprostou diskrétnost.

Pracuji na živnostenský list, IČ: 88866441.

Objednání pouze po předchozí domluvě, rezervace termínu je závazná. Na další konzultaci je potřeba složit zálohu v sazbě 300 Kč, která bude v případě včasného zrušení konzultace (tj. nejméně jeden den předem) vrácena či započítána do další konzultace. Platba se provádí na místě v hotovosti.

Standardní doba psychodiagnostického vyšetření je 90 – 180 minut. Cena se pohybuje od 1200 -1500 Kč a zahrnuje vyhodnocení testů, zhodnocení výsledků a napsání výstupní zprávy.

Cena za poradenství a psychoterapii (1 terapeutická hodina v trvání 50 minut) je 500 Kč, u studentů, důchodců a lidí v sociální nouzi může být stanovena individuálně.