Diagnostika: zjišťování a měření duševních vlastností a stavů pro diagnostické účely, k posouzení možnosti adekvátního pracovního a společenského zařazení u osob se změněnou psychickou výkonností a adaptabilitou, pro zvláštní společenské účely a zjišťování psychické způsobilosti u osob na nejrůznější společenské pozice a profese, profesionální poradenství.

Konzultace, poradenství a psychoterapie:

Řešení a zvládání:

  • obtížných, nepříznivých či krizových situací
  • interpersonálních (mezilidských, partnerských, rodinných) vztahů
  • strachů, úzkostí, smutku
  • pocitů vzteku a agresivních projevů
  • problémového predelikventního chování u dětí a dospívajících
  • problémů a zvládání konfliktů
  • psychosomatických obtíží a problémů