Motto: Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme. Konfucius

PhDr. Miroslava Klabanová
psycholožka

Diagnostika - komplexní psychologické vyšetření (intelekt, osobnost)
Konzultace, poradenství a psychoterapie (individuální, párová, rodinná) - práce se životními tématy

Touha porozumět sobě, světu, událostem, vztahům a ostatním lidem je součástí života každého z nás. Nabízím pomoc při hledání cesty v nejrůznějších životních situacích.

Máte nějaké potíže či problémy, se kterými si nevíte rady? Chcete se změnit? Přehodnotit daný stav či vyrovnat se s tím, co změnit nejde?