Jak pracuji (přístupy a charakteristika systemické terapie)

  • Pracuji v souladu se zásadami profesionální etiky (anonymita, důvěra a respekt jsou samozřejmostí).
  • V oblasti diagnostiky používám psychologické testy, které odpovídají požadovaným standardům.
  • V oblasti psychoterapie pracuji pod odbornou supervizí. Používám tři přístupy, které volím podle povahy daného problému:

Na řešení orientovaný přístup
Změna se děje procesem konstruování řešení – „děláním něčeho jinak“. Terapeut aktivně podněcuje konstruování budoucnosti, v níž problém již není přítomen. Na cestě k řešení má klient něco za- a něco před- sebou (to se dá změřit). Jak se dostal tam, kde je, skýtá návody, co dál. Je nutné dobře zformulovat představu cíle. K cíli vedou postupné kroky.

  • Tento přístup rádi přijímají klienti hledající rozhodnutí, řešení, návody.

Zakázkový model
Změna neprobíhá v osobách, ale proměnou systému pomoci v sociální systém, obnovenou důvěrou a ochotou nést rizika. Společně dojednané téma míří k nalézání nových rozlišení. Terapeut podněcuje změnu reflektováním dilematu vlastní pozice – otevírá prostor pro spolupráci na dojednaném tématu.

  • Tento přístup rádi přijímají klienti, kteří „něco chtějí a nevědí pořádně, co“.

Narativní přístup
Změna se děje procesem vymaňování klienta z problémového příběhu a konstruováním příběhu alternativního. Dekonstrukce ukazují nesamozřejmost příběhu a výjimky vedou k alternativám smyslu a výkladu příběhu. Terapeut podněcuje změny smyslu. Změna nastává v procesu dekonstrukce předpokladů. Jejím výsledkem je oživení zkušenosti „autorství“ vlastních příběhů.

  • Tento přístup rádi přijímají klienti zahlceni vlastním příběhem, z něhož nemohou vybřednout.

V terapii pracuji s přítomností a budoucností a vycházím z toho, že změnu můžeme udělat kdykoli.