Jsem psycholožka s dvacetiletou psychologickou praxí. Vystudovala jsem učitelskou i jednooborovou psychologii (UJEP Brno, UK Praha). Absolvovala jsem řadu akreditovaných kurzů. Mám zkušenosti jak s prací s dětmi, tak především s dospělými.

Jsem absolventkou psychoterapeutického výcviku Umění terapie, který poskytuje úplné vzdělání v systemické terapii v rozsahu 800 hodin a je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP. V současné době jsem zaměstnána jako psycholožka ve státní organizaci a mám i soukromou praxi.